Rookvrije generatie en een Rookvrij Zeist

In het Sport- en Preventieakkoord van onze gemeente staan we voor de missie van een ‘gezond en sportief Zeist’. Binnen de ambitie ‘Gezonde leefstijl’ staat o.a. de doelstelling ‘verantwoord middelengebruik’ geformuleerd. Deze pagina gaat over een ‘rookvrije generatie en een rookvrij Zeist’, dat bijdraagt aan deze doelstelling.

Achtergrond
Iedere week raken honderden kinderen in Nederland verslaafd aan roken, tweederde van de rokers begint voor haar/zijn 18e jaar. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan, roken veroorzaakt ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegziekten. Ook van meeroken kunnen mensen ernstig ziek worden; tot wel enkele duizenden mensen gaan zelfs dood aan de gevolgen van meeroken.

Ondanks deze harde feiten wordt het nog steeds te normaal gevonden dat kinderen beginnen met roken. De plannen en afspraken onder deze pijler dragen bij om alle kinderen (0-18 jaar) rookvrij te kunnen laten opgroeien tot een rookvrije generatie. Daarnaast wordt meer aandacht gegeven aan het begeleiden van mensen die roken naar het stoppen met roken en het eerder signaleren en ondersteunen van zwangere die roken.

Een rookvrije leefomgeving heeft een gunstig effect op rokers en niet-rokers. Mensen worden minder blootgesteld aan ongezonde tabaksrook, rookverboden sporen rokers aan om te stoppen met roken en tot slot vermindert deze maatregel de kans dat kinderen zien dat volwassenen roken.

In Zeist committeren ons aan de landelijk gestelde doelstellingen:

Wat Ambitie 2024 Ambitie 2040
Rokers volwassen 15% <5%
Rokers 3 VMBO 10% 0%
Rokers 4 Havo/VWO 7% 0%
Rokers zwanger 9% 0%

“Elk kind heeft het recht rookvrij op te groeien. Het moet normaal worden dat plekken waar kinderen komen rookvrij zijn”, zegt Angèle Welting, wethouder gezondheidszorg en sport in Zeist.

Aan de slag
De partners in Zeist zijn aan de slag om te komen tot een rookvrije (kinder)leefomgeving en om stoppen met roken zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Dit gaat over:

 • Rookvrije leefomgeving: alle onderstaande organisaties worden actief ondersteund in de transitie naar een rookvrije omgeving, aan de hand van begeleiding bij het volgen van het stappenplan, met kant-en-klaar communicatie materiaal (online en offline) en tips&tricks.
  • Rookvrije scholen (wettelijk verplicht sinds 1 aug. 2020)
  • Rookvrije kinderopvang
  • Rookvrije sportaccommodaties
  • Rookvrije speelplekken
  • Rookvrije werkplekken
  • Rookvrije bushokjes: Op wereld niet roken dag (31 mei) is de gemeente Zeist gestart met de invoering van rookvrije bushokjes. De vier bushokjes op het busstation aan de Slotlaan waren als eerst aan de beurt. Daarna volgen de overige 92 overdekte haltes. De rookvrije bushokjes zijn te herkennen aan de Rookvrij-stoeptegel. Ook hangt in de bushalte een poster om aan te geven dat het een rookvrije zone is.
 • Stoppen met roken: 
  • Professionals worden ondersteund zich te scholen als stoppen met roken begeleider
  • Er komt een duidelijk interventie aanbod ‘Stoppen met roken’ in Zeist
  • We maken afspraken over het actief doorverwijzen naar dit aanbod
  • We gaan samenwerken met (grote) werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen bij stoppen met roken
  • Onder (geboorte) zorgprofessionals is de toolkit Een Rookvrije Start en de doorverwijsopties t.a.v. stoppen met roken uitgezet
 • Doorvertaling landelijke campagnes: we nemen het initiatief om landelijke stoppen met roken campagnes lokaal door te vertalen naar Zeist, in samenwerking met lokale organisaties, zoals zorgprofessionals en werkgevers. Bijvoorbeeld: PUUR Rookvrij en Stoptober.

Rookvrije leefomgeving > wat kan jij doen?
Werk jij (vrijwillig) voor een jeugd-, sport- of cultuurclub, speeltuinvereniging, kinderboerderij, kinderopvangorganisatie of een werkgever in Zeist en ben je bezig met een rookvrije leefomgeving of heb je interesse in begeleiding daarbij?

Neem contact met ons op via gezond@sportiefzeist.nl voor:

 • Begeleiding van het doorlopen van Rookvrije Generatie Stappenplan
 • Ondersteuning bij de aanvraag van rookvrije locatie materialen (posters, bordjes, stoeptegels, stickers)
  • Voor veel organisaties is dit materiaal gratis aan te vragen. Mocht voor jouw organisatie een uitzondering gelden, kan vanuit Sport- en Preventieakkoord budget een bijdrage worden gedaan
 • Ondersteuning van inzet communicatiemiddelen naar leden, ouders, bezoekers en/of medewerkers

Kijk voor meer informatie op https://rookvrijegeneratie.nl en klik door op ‘Wat jij kunt doen’.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief