Waarom is alcohol eigenlijk slecht voor jongeren?

Jongeren zijn nog in de groei
Als je nog niet volgroeid bent, bereik je bij dezelfde hoeveelheid alcohol een veel hoger promillage dan een volwassene.

De hoeveelheid alcohol in je lichaam: een rekenvoorbeeld
Een jongen heeft ongeveer 60% lichaamsvocht. Bij een meisje is dat 55%. Als je als jongen 50 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 30 liter vocht. Na 2 glazen heb je dan een promillage van 0,50. Als je 70 kg weegt is dit promillage 0,33. Bij een meisje dat 50 kg weegt verdeelt de alcohol zich over 27,5 liter vocht. Na 2 glazen heeft ze een promillage van 0,61. Als ze 70 weegt is dit promillage 0,40. Je ziet dat het nogal scheelt of je volgroeid bent of niet. Als dat nog niet het geval is, komt alcohol veel harder aan.

Animatie over alcohol voor jongeren
animatie

Jongeren hebben eerder een alcoholvergiftiging
Bij een alcoholvergiftiging wordt de concentratie alcohol in het bloed zo hoog dat je bewusteloos en in coma kan raken. Bij jongeren treedt dit sneller op dan bij volwassenen, dit kan namelijk al na 5 of 6 glazen alcohol.

Langzamere afbraak van alcohol
Als je nog in de groei bent, is je lever kleiner. Je breekt de alcohol dan minder snel af. Dat betekent dat de alcohol langer in je bloed blijft zitten.

De grootte van de hersenen
Behalve geslacht, gewicht en ervaring speelt ook het hersenvolume een rol bij het ontstaan van een alcoholvergiftiging bij jongeren. Hersenvolume hangt nauw samen met leeftijd.  Bij kinderen van 3 jaar nemen de hersenen een kwart deel van het lichaam in beslag. Bij 12-jarigen een zesde deel en bij volgroeide mensen een achtste deel. Als je 15 á 16 jaar bent zal het hersenvolume ergens tussen een zesde tot een achtste deel van het lichaam uitmaken. Hierdoor komt relatief een groot deel van de alcohol in de hersenen terecht.

Hersenen in ontwikkeling
Als je groeit, zijn diverse organen in ontwikkeling, waaronder de hersenen. De hersenen ontwikkelen zich tot hun 24e. Tijdens de pubertijd neemt het aantal verbindingen tussen hersencellen toe. Een belangrijk hersengebied voor leren en geheugen is de hippocampus. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die veel drinken een kleinere hippocampus en minder witte stof in de hersenbalk hebben. Witte stof is de isolerende laag waarmee zenuwen zijn omgeven. Een kleine hippocampus en minder witte stof kunnen een negatieve invloed hebben op denken en geheugen. Alcohol kan deze ontwikkelingen dus nadelig beïnvloeden.

Geheugen
Als je veel drinkt, kun je een black-out krijgen. Je weet dan de volgende dag niet meer wat er de avond daarvoor allemaal gebeurd is. De informatie in het korte termijn geheugen is niet doorgegeven aan het lange termijn geheugen. Het lange termijn geheugen functioneert de volgende dag ook slechter. Het leren gaat moeilijker. Veel (meer dan vijf eenheden) drinken op een avond wordt ook wel ‘binge-drinken’ genoemd.

Meer informatie:
STAP
www.jellinek.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief