Sport- en Preventieakkoord gemeente Zeist

Sport- en Preventieakkoord gemeente Zeist

Lokaal sport- en preventieakkoord: ‘Samen naar een Gezond en Sportief Zeist’.

In de gemeente Zeist zijn we, als uitvoering van het gezondheidsbeleid en de sportvisie, sinds 2021 aan de slag met een lokaal sport- en preventieakkoord.

Onze missie ‘Een gezond en sportief Zeist’. Om deze missie na te jagen zijn er drie ambities geformuleerd, namelijk;

#1 Gezonde leefstijl: Voor een fitte & vitale gemeente Zeist! We zetten in op jong vaardig in bewegen, voldoen aan de beweegrichtlijn, verantwoord middelengebruik, gezond gewicht en mentaal welbevinden.

#2 Inclusief sportaanbod:  Zodat iedereen in onze gemeente mee kan doen! We zetten in op passend sport- en beweegaanbod voor iedereen, dat het aanbod bij iedereen bekend is.

#3 Vitale sportaanbieders: Voor toekomstbestendige sport aanbieders! We zetten in op een hoge kwaliteit van ondersteuning sportaanbieders, positieve sportcultuur en open clubs.

Het sport- en preventieakkoord Zeist vormt een bundeling van plannen die samen met vrijwilligers, inwoners, professionals in de zorg, onderwijs, welzijn, bedrijfsleven en het sportveld zijn ontwikkeld.

Subsidie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de gemeente Zeist een uitvoeringbudget tot 2023 beschikbaar gesteld.

Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget is geen gemeentelijke subsidie, maar een aanjaagbudget vanuit het VWS.

Het volledige uitvoeringsbudget is voor sportaanbieders, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, gezondheidsorganisaties en ondernemers beschikbaar.

Heeft u een project, activiteit of plan die bij één of meerdere van de hierboven genoemde ambities passen, dan kunt u budget aanvragen.

Mail naar robin@sportiefzeist.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief