Over ons

Zeist is een sportieve gemeente met veel verschillende sportaanbieders en een groot aantal inwoners die graag sporten en bewegen. Sportief Zeist zorgt samen met de sportaanbieders dat dit sportieve klimaat blijft bestaan en waar nodig wordt versterkt.  Daarbij is er specifieke aandacht voor die mensen die nog niet zo vanzelfsprekend de weg weten naar sport- en beweegaanbod.

Sportief Zeist doet dit door de inzet van buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches leggen in hun werk steeds de verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en het onderwijs. Met als doel dat alle inwoners van Zeist gaan en blijven sporten en bewegen, ieder op zijn of haar eigen manier!

Sportief Zeist geeft hiermee in opdracht van de gemeente Zeist uitvoer aan de ‘Sport- en Beweegvisie 2015-2020’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief