Life Goals

Life Goals Zeist waar iedereen meedoet!

Via sport en Life Goals sessies betrekken wij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken weer bij onze maatschappij. Dat klinkt heel simpel, maar werkt echt. In Zeist gaat ons dat ook lukken. Dankzij een brede coalitie binnen onze gemeente en vooral gepassioneerde en kundige maatschappelijke sportcoaches gaat de doelgroep mooie stappen zetten. Wij beginnen nog klein met twee groepen en tonen via monitoring aan dat de methodiek werkt. Van daaruit gaan we in de toekomst nog veel meer mensen helpen en actief betrekken bij onze samenleving.

Wij geloven in de kracht van sport

Met sporten in groepsverband is het mogelijk om mensen op een andere manier te motiveren en te
begeleiden om weer grip te krijgen op hun leven. Naast het sporten geeft Life Goals ook coaching op
thema’s als respect, vertrouwen, samenwerken, doorzetten en gesprekken over de doelen die zij
willen bereiken. Het sporten is een groepsaanbod maar de begeleiding is maatwerk gericht op de
persoonlijke levensdoelen.

De buurtsportcoaches van Sportief Zeist hebben positieve reacties ontvangen over de inzet van Life
Goals vanuit diverse organisaties in het werkveld en de gemeente. Met deze signalen en de
presentatie van hun eigen ambities hebben wij de landelijke stichting Life Goals overtuigd om te
kiezen voor Zeist. Zeist is één van de acht gemeenten waar de stichting Life Goals in investeert door
gratis een team op te leiden en de methodiek over te dragen zodat meer kwetsbaren met sport de
kans krijgen om te re-integreren.

Wat doet Life Goals Zeist

– Wekelijks 1 of 2 x sporten met de groep onder begeleiding van een maatschappelijke
sportcoach
– Life goalsessies om de doelgroep te helpen om hun leven op de rit te krijgen. Thema’s uit de
sport (respect, vertrouwen, samenwerken, doorzetten) worden in de begeleiding zowel op
het veld als daarbuiten in de life goalsessies gebruikt.
– Maandelijks voortgang inzichtelijk. Uit de monitoring blijkt dat de deelnemers op de
participatieladder en meerdere domeinen (vooruitgang boeken.
– Regulier sporten en doorgroei naar vrijwilligerswerk, breder sociaal netwerk en zo mogelijk
ook naar de arbeidsmarkt.

Team en Partners:

Ons uitvoerend team bestaat momenteel uit:
1. Simon Ott, sociaal ondernemer en adviseur;
2. Sebastian Verhoeve, projectleider en maatschappelijke sportcoach;
3. Tarek Slimani, maatschappelijk sportcoach;
Life Goals Zeist is bij uitstek een goed middel gebleken om verschillende sport- en
welzijnsorganisaties bij elkaar te brengen. Dit project was niet mogelijk geweest zonder de steun van
onze coalitiepartners:
1. SV Saestum
2. Slimani Gym
3. Gemeente Zeist
4. Regionale Sociale Dienst
5. Vluchtelingenwerk
6. CJG Zeist
7. Sportief Zeist

Meer info via michel@sportiefzeist.nl

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief