JOGG - gezonde jeugd gezonde toekomst Zeist

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werkenwe aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden:

  • politiek-bestuurlijk draagvlak,
  • publiek-private samenwerking,
  • gedeeld eigenaarschap
  • verbinding preventie en zorg
  • monitoring & evaluatie
  • communicatie.
JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas.Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

 

Enkele kenmerken en activiteiten van JOGG zijn:

  1. Lokale aanpak: JOGG werkt op lokaal niveau en wordt uitgevoerd in verschillende gemeenten in Nederland. Elke gemeente past het programma aan aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de lokale gemeenschap.
  2. Samenwerking: JOGG brengt verschillende lokale partners samen om gezamenlijk actie te ondernemen tegen overgewicht. Dit kunnen onder andere scholen, sportverenigingen, supermarkten, huisartsen, jeugdzorginstellingen en lokale ondernemers zijn.
  3. Gezonde omgeving: JOGG richt zich op het creëren van een omgeving waarin gezonde keuzes makkelijker zijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er gezonde voeding beschikbaar is op scholen, dat sportverenigingen gezonde snacks aanbieden, dat er voldoende beweegmogelijkheden zijn in de buurt, of dat er voorlichtingscampagnes worden georganiseerd over gezonde voeding en beweging.
  4. Bewustwording en educatie: JOGG stimuleert bewustwording en educatie rondom gezonde voeding en beweging. Dit kan onder andere gebeuren door het organiseren van workshops, voorlichtingsbijeenkomsten en gezondheidsdagen op scholen.

Het uiteindelijke doel van JOGG is om een gezonde leefstijl onder jongeren te bevorderen, overgewicht en obesitas terug te dringen en zo de gezondheid en kwaliteit van leven van jongeren te verbeteren. Door de lokale aanpak en samenwerking met verschillende partners probeert JOGG een breed scala aan maatregelen te implementeren die een positieve invloed hebben op het gedrag en de gezondheid van jongeren.

 

 

 

 

Ben je benieuwd naar wat JOGG nog meer inhoudt?

Partners JOGG gezonde jeugd gezonde toekomst

Wilt u meer weten over het JOGG? Neem dan contact op met buurtsportcoach en JOGG regisseur Mariëlle Bergs voor informatie:

marielle@sportiefzeist.nl

0619626785

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief