Ommetje door de wijk

Veel ouderen in Zeist hebben behoefte aan beweging en sociale contacten. De stap naar een sportaanbieder lijkt voor hen soms te groot. Een korte wandeling met andere wijkbewoners is dan een makkelijke instap. Enerzijds voor het bewegen en anderzijds voor het maken van contact met andere wijkbewoners en zorgprofessionals. Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken. Deze koffie gelegenheid bied tevens de mogelijkheid voor ouderen om vragen te stellen. Dit kan zijn over leefstijl (alcohol, voeding, ontspanning) maar ook over andere thema’s die bij de doelgroep leven, zoals wellicht mantelzorg, rouw of val preventie. Voor deze wandelingen hoeft u zich niet aan te melden. U kan gewoon de verschillende centra binnenlopen en aansluiten. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende ommetjes.

Wijk           Locatie                                               Dag                       Tijdstip
West          De Koppeling                                    Dinsdag               14.00 uur
Oost           Het Binnenbos                                 Donderdag          15.30 uur
Centrum   Brinkhoven                                       Niet actief
Noord        Wijkservicepunt Vollenhove        Woensdag            14.00 uur (vanaf 2 mei)

Ook kunnen de mensen na een positieve ervaring met wandelen beweegadvies krijgen naar ander laagdrempelig beweegaanbod als tweede beweegmoment. Ook het samen wandelen van deelnemers op andere momenten wordt gestimuleerd omdat de beweegnorm niet één per week maar twee keer per dag een half uur bewegen is. De werving van de deelnemers geschiedt in samenwerking met de diverse partners in de wijk van onder meer Meander Omnium, sociaal team, wijkverpleegkundigen, huisartsen, fysio’s en praktijkondersteuners. De borging van de wandelactiviteit is gelegen in het betrekken van vrijwilligers om het wandelen te begeleiden.

Wilt u meer weten over het ‘Ommetje’?
Neem dan contact op met buurtsportcoach Ruben via ruben@sportiefzeist.nl

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief