Op maandag 13 februari vond het Kennisfestival ‘Samen naar een gezond en sportief Zeist’ plaats, in het congrescentrum van partner Achmea. Maar liefst 100 professionals en vrijwilligers uit zorg, welzijn, sport, onderwijs en het bedrijfsleven kwamen bij elkaar om elkaar te inspireren en te praten over oplossingen die kunnen bijdragen aan een gezond leven voor jeugd en volwassenen in Zeist.

 

Na een energieke aftrap van wethouder Mw. A. Welting, werden de aanwezigen onder bezielende leiding van Hans van Breukelen -oud-topkeeper en nu inspirator op het gebied van vitaliteit- uitgedaagd na te denken over constructieve verbindingen én triggers die ervoor zorgen dat mensen ook met hun gezondheid aan de slag willen gaan. Ook werd een aantal succesvolle en daardoor inspirerende voorbeelden gepresenteerd, zoals:

· Onder begeleiding van stichting Naburen werken sportclubs aan een structureel beweegprogramma voor mensen met dementie. Een programma waarbij ook de mantelzorger inhoudelijk wordt ondersteund en begeleid.

· Het netwerk en expertise van Kansrijke Start wordt benut om geboortezorg professionals te ondersteunen bij omgang met issues bij gezinnen die van invloed zijn op de gezondheid van het kind, zoals roken en drinken tijdens en na de zwangerschap.

· Met ‘Welzijn op recept’ worden mensen die met klachten (bij bijvoorbeeld de huisarts) komen, geholpen met niet-medische oplossingen. Samen wordt gekeken naar hoe iemand weer plezier kan beleven, een bijdrage kan leveren, of weer sociale contacten kan opdoen.

· Achmea voelt zich mede verantwoordelijk voor de vitaliteit van haar medewerker en biedt allerlei handvaten en programma’s om daar mee aan de slag te kunnen

· Epic Youth verzorgt jongerenwerk in een digitale omgeving. Jongeren kunnen deelnemen vanuit de geborgenheid van hun eigen woon- en slaapkamer of die van vrienden. Dit maakt de participatiedrempel laag, waardoor ook kwetsbare jongeren meedoen die nooit worden bereikt door jongerenwerk. Vanuit daar kan makkelijker de stap worden gemaakt naar fysieke deelname.

 

Tijdens het tweede deel van de avond werd in thematafels nagedacht hoe de doelstellingen van het Sport- en Preventieakkoord verder kunnen worden gerealiseerd: een gezonde leefstijl (meer bewegen en gezond gewicht), van jongs af aan vaardig in beweging, verantwoord middelengebruik, mentaal welbevinden, passend sportaanbod voor iedereen (inclusief) en vitale sportaanbieders.

Verbinden, constructieve ideeën en daadkracht vormden hierbij de sleutelwoorden.

 

Eenieder die niet aanwezig kon zijn bij deze avond, maar graag ook een bijdrage levert door zitting te nemen in een werkgroep, een plan in te dienen namens de eigen organisatie of wensen en behoeften wilt bespreken, kan zich melden via gezond@sportiefzeist.nl

 

Het Sport- en Preventieakkoord is hier te lezen.

Een overzicht van alle lopende projecten en afspraken is hier te vinden (let op: hier staan de besproken ideeën en projecten van 13 februari nog niet bij).

 

Foto’s: Norbert Waalboer Fotografie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief