7 mythes en 7 weerleggingen

1. ‘Alcoholgebruik hoort bij deze fase, daar groeien ze wel overheen’
Helaas niet. Jong beginnen vergroot het risico op later zwaar drinken, gebruik van andere middelen en problemen met justitie.

2. ‘Ze doen en krijgen het toch wel’
Regels stellen betekent niet dat de regels altijd perfect worden opgevolgd. Maar ze beperken het gebruik wel! Onderzoek laat zien dat kinderen die van thuis een heldere norm meekrijgen
over alcohol, op latere leeftijd en ook minder alcohol gaan drinken.

3. ‘Een keer proberen is toch niet zo erg?’
Maar na die eerste spannende en onwennige keer ben je wel een drempel over. De volgende keer is altijd makkelijker.

4. ‘Jongeren worden juist nieuwsgierig door zo’n strenge regel’
Toch blijkt uit onderzoek dat de startleeftijd voor alcoholgebruik steeg in Amerikaanse staten waar de wettelijke alcoholleeftijd omhoogging.

5. ‘Ze zullen hun heil zoeken in andere middelen zoals cannabis’
Toch laat onderzoek (ook in andere landen zoals Amerika) zien dat dat niet gebeurt.

6. ‘Ik merk niets van die hersenschade’
Onderzoekers weten steeds meer van de effecten van alcohol op de hersenen. Bij dieronderzoek op bijvoorbeeld puberratten die veel drinken zie je dat bepaalde hersenfuncties
minder goed zijn ontwikkeld.

7. ‘Mijn kind kent echt zijn grenzen wel’
Dat weet je niet zeker. Een verstandig kind aan de keukentafel kan ’s nachts – onder invloed van vrienden, een losse sfeer en één of twee glazen alcohol – veel minder standvastig zijn.

(Bron: NIX18)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief