In onze gemeente gebruiken elke week duizenden mensen de verschillende buitensportaccommodaties. Iedereen moet veilig en goed kunnen sporten. Zowel om te presteren als voor de gezelligheid. Daarom werkt de gemeente samen met de sportverenigingen aan verbeteringen van de accommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Dit staat in het masterplan buitensportaccomodaties.

Update

Sportpark Den Dolder

De vervanging van de kunstgrasmatten van veld 2 en 3 is in volle gang. Ook wordt er gewerkt aan een ontwerp voor de vernieuwing van de kleedkamers.


Sportpark Blikkenburg Oost

Afgelopen najaar was er veel en hevige regenval, dat kon het natuurgrasveld niet goed verwerken met veel afgelastingen tot gevolg. Het hoofdveld van Patria en FZO is daarom gerenoveerd tot een O2 veld dat intensiever bespeeld kan worden. De werkzaamheden zijn afgerond en de grasgroei kan beginnen. Het veld is na de zomer bespeelbaar, De bestemmingsplanwijziging voor de bouw van het nieuwe clubgebouw FZO/Patria is vastgesteld door de raad. Het gebouwontwerp en terreinontwerp kunnen nu uitgewerkt worden. Voor de tijdelijke accommodatie voor Patria is de vergunningaanvraag ingediend.


Sportpark Blikkenburg West

De gemeente werkt aan een ontwerp voor het centrale paviljoen. Met Jonathan wordt gesproken over het versneld aanleggen van een kunstgrasveld. De achterste natuurgrasvelden van Jonathan zijn intensief
onder handen genomen.


Sportpark Noordweg

In 2019 is besloten dat een uitbreiding van dit sportpark naar de andere kant van het Spoorlaantje niet haalbaar is. Het sportpark net nog steeds diverse knelpunten die de gemeente en Saestum met een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark willen oplossen. Dit plan wordt naar verwachting in oktober 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Het plan bestaat uit:

– Renovatie van het clubgebouw
– Renovatie en kleine verschuiving velden
– Optimalisatie van de groenstructuren (in overleg met de Zeister groene groepen)
– Verbeteren van het huidige parkeerterrein en routing vanuit daar naar het sportpark
– Realisatie van een sport- en beweegplein waar ook de wijk gebruik van kan maken


Sportpark Dijnselburg

Sportpark Dijnselburg wordt opgeknapt en opnieuw ingericht. Voetbalvereniging SV Zeist speelt al op deze locatie. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk naar dit sportpark. HSV Phoenix wil
graag 2 softbalvelden. Link naar filmpje ontwerp: https://youtu.be/gwHIp-LbgtM


Sportpark Austerlitz

Op dit sportpark in het afgelopen jaar met succes een O2 veld aangelegd voor SV Austerlitz. Ook de KNVB maakt gebruik van dit veld. Zo heeft het team Oranje onder 19 jaar hier op getraind.

Meer informatie over het masterplan buitensport en de planning lees je op www.zeist.nl/buitensport.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief