Het effect van de coronapandemie is op dit moment beperkt, maar ondernemers, de culturele sector en de sportsector kampen nog steeds met de gevolgen van de coronacrisis. De gemeenteraad van Zeist stelt daarom een bedrag van € 1.410.000,- beschikbaar voor ondersteuning. Het is het derde ondersteuningspakket waartoe de raad heeft besloten.

De gemeenteraad van Zeist heeft op 19 april unaniem ingestemd met het ondersteuningspakket. Wethouder Financiën Sander Jansen: “Met dit pakket helpen we de financiële schade als gevolg van de pandemie te verlichten. En we slaan een brug naar de toekomst. We geven een impuls aan nieuwe initiatieven om onze winkelcentra weer te laten bruisen, het culturele leven weer te laten bloeien en mensen weer in beweging te krijgen.”

Hulp voor ondernemers

Ondernemers in de retail en horeca hebben het zwaar gehad. Zij kregen te maken met steeds terugkerende beperkende maatregelen, variërend van beperkte openingstijden tot een tijdelijke volledige sluiting. De laatste lockdown eindigde op 15 januari dit jaar. Ondernemers hielden hun zaak vaak met eigen geld overeind maar zijn inmiddels in veel gevallen door al hun reserves heen. De gemeente komt hen nu tegemoet door (net als vorig jaar) geen precariobelasting en reclamebelasting te heffen. Ook wordt er ruim een ton extra in de toeristische sector geïnvesteerd. Dat geld wordt ingezet in verschillende (online) campagnes om Zeist als toeristische trekpleister onder de aandacht te brengen. Ook is er een impulssubsidie beschikbaar voor ondernemers die een gezamenlijke activiteit organiseren om nog meer dynamiek te genereren. Verder kunnen ondernemers met corona-gerelateerde vragen nog steeds terecht bij het Ondernemersloket. Sander Jansen: “We ondersteunen onze ondernemers uit medemenselijkheid maar ook vanuit het maatschappelijk belang van gezonde winkelcentra met een hoog voorzieningenniveau in Zeist.”

Sport en cultuur

Sportverenigingen en andere sportaanbieders moesten de afgelopen twee jaar alle zeilen bijzetten om de opeenvolgende maatregelen in te voeren en leden, sponsors en publiek te blijven betrekken. Ook waren er financiële gevolgen: de baromzet viel weg en sommige sponsors haakten af. Ook de culturele sector moest om alle beperkende maatregelen heen zien te laveren. Sommige voorstellingen of evenementen werden afgelast; andere gingen door, al dan niet uitgesteld, afgeslankt of aangepast of gebeurden online. Voor zowel de sportsector als de culturele sector stelt de gemeente nu een impulssubsidie beschikbaar.

Hoewel de meeste beperkende maatregelen zijn opgeheven, merkt de culturele sector dat het publiek nog niet zoals vanouds naar de podia trekt. Met de impulssubsidie 2022 ondersteunt de gemeenteprojecten om het culturele leven in Zeist weer op gang te brengen. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor nieuwe werkvormen. De impulssubsidie voor sport is bedoeld voor initiatieven die erop zijn gericht om meer inwoners in beweging te krijgen en houden. Sportaanbieders kunnen zo de binding met leden vergroten en nieuwe leden werven. Denk aan toernooien, evenementen, promotieactiviteiten of anderszins.

Verder is er een regeling voor festivals. Organisaties die een festival in Zeist organiseren, kunnen bij de gemeente een garantstelling van maximaal € 15.000,- aanvragen voor de situatie dat het festival dat in 2022 staat gepland, als gevolg van corona geen doorgang kan vinden.

Smalle beurs

De raad stemde tijdens de raadsvergadering van 19 april in met een amendement van de SP om de ondersteuning uit het tweede ondersteuningspakket voor mensen met een smalle beurs voort te zetten. Dit houdt in dat zij gratis aan een activiteit kunnen deelnemen, zoals een bezoek aan de bioscoop of een activiteit rond kunst en cultuur.

Meer informatie over het ondersteuningspakket staat op www.zeist.nl/ondersteuningspakket. Hier zijn ook de voorwaarden te vinden om voor een regeling in aanmerking te komen. De informatie voor mensen met een smalle beurs, volgt naar verwachting begin mei.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief