De meeste gestelde vragen over het Coronavirus voor sportclubs

Laatste update van deze Q&A: 15 maart 2021, 10.30 uur

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Buurtsportcoaches van Sportief Zeist krijgen diverse vragen vanuit sportaanbieders binnen omtrent het virus. De meest gestelde vragen zijn in de lijst hieronder door ons gebundeld en voorzien van een antwoord. Mocht jouw vraag er nog niet tussen staan, aarzel dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen.

Aanvragen voor buitensporten op een buitensport locatie kan ingediend worden via dit aanvraagformulier.

Per 16 maart  is zwemles weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportzalen en -hallen blijven gesloten en mag iedereen vanaf 27 jaar onder voorwaarden in georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie of bij sportactiviteiten die door of met goedkeuring van de gemeente georganiseerd zijn, in een groepsgrootte van maximaal vier personen op 1,5 meter afstand sporten.

Mondkapjes plicht vanaf 1 december
De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december voor iedereen van 13 jaar en ouder die zich begeeft in alle publieke binnenruimtes, zoals binnensportaccommodaties. Deze verplichting geldt in eerste instantie voor drie maanden. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt deze bepaling ingetrokken door de Rijksoverheid. Buiten de sportaccommodatie is een mondje kapje niet verplicht.

Geldt de avondklok ook voor de sport?
Ja, de avondklok geldt ook voor de sport.

Wat wordt verstaan onder een binnen sportaccommodatie?
Een binnensport accommodatie is een overdekte sportruimte zoals een zwembad, sportschool of sportzaal. Een binnen sportaccommodatie is ook een publieke binnenruimte.

Zijn competities en wedstrijden toegestaan?
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen tegen teams van hun eigen club.

De groep van 18 t/m 26 jaar mag ook in teamverband binnen de 1,5 meter sporten, maar alleen bij de eigen sportclub. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties.

Mogen jongvolwassenen per 3 maart ook in teamverband sporten op een faciliteit in de openbare ruimte zoals een grasveld, jeu de boulesbaan, Cruyffcourt, sportplek met calesthenics toestellen, skatepark (Urban sportpark) enz.?
Over de sportuitzondering per 3 maart voor personen tot en met 26 jaar geldt dat deze van toepassing is op de buitensportaccommodaties en op locaties waarvoor de gemeente vooraf toestemming geeft.
Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?
Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging.
Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassen/tassen en/of gebruik van het toilet?
De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt. Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte.

Per 3 maart komt er ook ruimte voor sommige contactberoepen zoals de kapper. Geldt deze uitzondering ook voor de personal trainer/instructeur bij 1-op-1 contact?
Nee, er is geen uitzondering voor de personal trainer/instructeur.

Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij mijn vereniging?
In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor bijvoorbeeld een ‘coronacoördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5 meter niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels. Bron: NOC*NSF

Wat zijn de steunmaatregelen vanuit de Gemeente Zeist?
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel voor steunmaatregelen voor sport, cultuur en ondernemers aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gaat om een pakket van 995.000 euro. Kijk voor het laatste nieuws www.zeist.nl/coronavirus.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Bron: NOC*NSF

Mogen we gebruik maken van de kantine?
Sportkantines, inclusief bijbehorende terrassen zijn sinds 29 september gesloten. Bron – Protocol verantwoord sporten.

Ontvangen wij een financiële compensatie voor de financiële gevolgen van het virus?
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen. Op 1 mei is bekend gemaakt dat het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport en Gemeenten.

Waar moet ik als vereniging allemaal mee rekening houden rondom de Corona crisis.
Het NOC*NSF heeft in kaart gebracht waar verenigingen allemaal aan moeten denken tijden de corona crisis. Download hier de checklist. Via het NOC*NSF.

Kan ik een binnen sportaccommodatie huren?
Sportzalen zijn per 15 december 2020 gesloten.

Loopt de uitvoering van het masterplan buitensport door het coronavirus vertraging op?
Nee, het masterplan buitensportaccommodaties loopt vooralsnog géén vertraging op. Zo worden de kleedkamers bij DOSC binnenkort aanbesteed en wil de gemeente vóór het zomerreces het ontwerp bestemmingsplan voor het clubgebouw op Blikkenburg Oost (VV FZO en ZSC Patria) vaststellen. Ook streeft de gemeente naar overeenstemming over de nieuwe indeling van de velden op Blikkenburg West. Vooralsnog komt ook de besluitvorming over de bijstelling van het masterplan (oktober dit jaar) niet in het geding. Deze besluitvorming is nodig nu de uitbreiding van sportpark Noordweg niet doorgaat. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/buitensport.

Alle bonden, het NOC*NSF en de provinciale sportorganisaties hebben gepleit voor een noodfonds sport. Deze is inmiddels geopend. Hier vindt u meer informatie.

Heb je specifiek gerelateerde vragen over een bepaalde sport, zoals bijvoorbeeld de paardensport? Dan adviseren we je om de site te raadplegen van het NOC*NSF.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief