De meeste gestelde vragen over het Coronavirus voor sportclubs

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Buurtsportcoaches van Sportief Zeist krijgen diverse vragen vanuit sportaanbieders binnen omtrent het virus. De meest gestelde vragen zijn in de lijst hieronder door ons gebundeld en voorzien van een antwoord. Mocht jouw vraag er nog niet tussen staan, aarzel dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen.

Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Sportclubs dienen tot en met maandag 6 april hun deuren te sluiten. Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren. Ons advies is dan ook om t/m 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats te laten vinden, ook niet in kleine groepen. Tot en met 1 juni mogen er geen evenementen georganiseerd worden waarvoor een vergunningsaanvraag nodig is.

Ontvangen wij een financiële compensatie voor de financiële gevolgen van het virus?
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen. Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport & Gemeenten.

 

Moeten we als sportaanbieder de contributie blijven incasseren onder onze leden? Ook al wordt er niet gesport.
Als gezamenlijke sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of ondersteuning bieden bij lokale vraagstukken over het coronavirus.

Moeten wij als sportaanbieder onze trainers door blijven betalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.
Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Worden afgelasten wedstrijden straks ingehaald?
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om aan te geven of, en zo ja hoe en wanneer afgelaste wedstrijden ingehaald worden. Het inhalen van de wedstrijden is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. We raden clubs aan om zich voor vragen met betrekking tot het spelen van competitiewedstrijden te wenden tot de eigen sportbond.
De sportbonden en NOC*NSF houden de situatie rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen daarbij de adviezen van RIVM. De gezamenlijke sport heeft de intentie om alle afgelaste wedstrijden in te halen en om alle competities op een goede manier af te ronden. Voor het spelen van wedstrijden zijn en blijven we echter afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wij huren een binnensportaccommodatie – moeten we deze annuleren?
Alle binnensportaccommodaties zijn tot en met de periode van 6 april geannuleerd. Je hoeft dit als club niet meer zelf door te geven. Er worden voor deze periode geen kosten doorberekend aan sportaanbieders die hier gebruik van maken.

Wij maken gebruik van een buitensportaccommodatie – wat moeten we hiermee?
Een aanpassing hierin is technisch en financieel een iets andere uitdaging. Momenteel wordt er door de gemeente naar een passende oplossing gezocht.

Wij maken gebruik van het zwembad van Zwembad Dijnselburg – moeten we deze annuleren?
In overleg met Dijnselburg worden alle reserveringen tijdelijk opgeschort. Voor lopende reserveringen tot en met 6 april worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Heb je specifiek gerelateerde vragen over een bepaalde sport, zoals bijvoorbeeld de paardensport? Dan adviseren we je om de site te raadplegen van de bond van deze sport.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief