De meeste gestelde vragen over het Coronavirus voor sportclubs

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten
gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie.
Buurtsportcoaches van Sportief Zeist krijgen diverse vragen vanuit sportaanbieders binnen omtrent het virus. De meest gestelde vragen zijn in de lijst hieronder door ons gebundeld en voorzien van een antwoord. Mocht jouw vraag er nog niet tussen staan, aarzel dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen.

Wat zijn de steunmaatregelen vanuit de Gemeente Zeist?
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel voor steunmaatregelen voor sport, cultuur en ondernemers aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gaat om een pakket van 995.000 euro. Kijk voor het laatste nieuws www.zeist.nl/coronavirus.

Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan?
Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitgezonderd de nationale selectiesporters en betaald voetbal. Bron: NOC*NSF

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?
 Ja, je mag in groepen van maximaal vier elke sport beoefenen. Deze gezelschapsgrootte van maximaal vier personen geldt bij het sporten voor senioren vanaf 18 jaar.

Het is mogelijk om met meerdere groepen van maximaal vier personen in 1 sportzaal of op 1 sportveld tegelijk te trainen. Op deze manier kan een team of clubtraining plaatsvinden. Gebruik hierbij gezond verstand en train dan in meerdere groepjes van maximaal vier personen (bv 4×4 of 8×2 of 16×1) met inachtneming van anderhalve meter afstand. Voor kinderen tot en met 17 jaar en jeugd die in juniorencompetities uitkomt, geldt dit niet. Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. Bron: NOC*NSF

Zijn er specifieke regels voor de groepen van max vier personen?
 Ja, maar tijdens het sporten alleen van toepassing voor senioren van 18 jaar en ouder:
 bij teamsporten voor senioren kan het hele team trainen verdeeld in meerdere groepjes van maximaal vier personen (bijvoorbeeld 4×4, 8×2 of 16×1;
 in die groep van maximaal vier personen moet men tijdens het sporten continu minimaal anderhalve meter afstand houden ten opzichte van elkaar en vanzelfsprekend ook voldoende afstand tot andere groepjes;
 het moet herkenbaar zijn welke sporter bij welk groepje hoort;
 voor binnen geldt dat er maximaal dertig personen per afzonderlijke ruimte aanwezig
mogen zijn, inclusief trainer/begeleider;
 voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend;
 kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van groepjes van vier en maximaal dertig personen;
 wanneer er binnen in dezelfde ruimte sporters vanaf 18 jaar samen met jeugd en kinderen sporten dan gelden wel de aantallen van maximaal dertig personen en voor sporters vanaf 18 jaar de anderhalve meter en groepjes van vier personen;
 de trainer/begeleider telt binnen niet mee bij maximum aantal van vier personen, wel
bij het totale aantal van dertig personen;
 voor personen vanaf 18 jaar die buiten in de openbare ruimte sporten geldt een maximum van vier personen, inclusief begeleider/trainer. Bron: NOC*NSF

 Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten. Bron: NOC*NSF

 Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
 Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet- medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Bron: NOC*NSF

Mag de kleedkamer gebruikt worden voor het droog wegleggen van jassenen/of gebruik van het toilet?
 De kleedkamer mag niet gebruikt worden voor het droog wegleggen van tassen/jassen. Dit om te voorkomen dat het in de nauwe gangen en ruimtes te druk wordt. Toiletgebruik is wel toegestaan. Dus als toiletten in kleedkamers liggen mag de deur wel van het slot, maar voorkom drukte. Bron: NOC*NSF

Mogen we gebruik maken van de kantine?
Sportkantines, inclusief bijbehorende terrassen zijn sinds 29 september gesloten. Bron – Protocol verantwoord sporten.

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
Voor iedereen van 13 jaar en oud geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Bron – FAQ NOC*NSF

Ontvangen wij een financiële compensatie voor de financiële gevolgen van het virus?
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen. Op 1 mei is bekend gemaakt dat het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport en Gemeenten.

Waar moet ik als vereniging allemaal mee rekening houden rondom de Corona crisis.
Het NOC*NSF heeft in kaart gebracht waar verenigingen allemaal aan moeten denken tijden de corona crisis. Download hier de checklist. Via het NOC*NSF.

Kan ik een binnensportaccommodatie huren?
Binnensporten op een eigen locatie is mogelijk mits de RIVM maatregelen, het NOC*NSF protocol, de lokale noodverordening en eventuele bondsprotocollen worden gevolgd. Binnensporten in gemeentelijke accommodaties is alleen mogelijk voor de vaste gebruikers van de zalen. De vaste gebruikers zijn hier per e-mail over geïnformeerd

Loopt de uitvoering van het masterplan buitensport door het coronavirus vertraging op?
Nee, het masterplan buitensportaccommodaties loopt vooralsnog géén vertraging op. Zo worden de kleedkamers bij DOSC binnenkort aanbesteed en wil de gemeente vóór het zomerreces het ontwerp bestemmingsplan voor het clubgebouw op Blikkenburg Oost (VV FZO en ZSC Patria) vaststellen. Ook streeft de gemeente naar overeenstemming over de nieuwe indeling van de velden op Blikkenburg West. Vooralsnog komt ook de besluitvorming over de bijstelling van het masterplan (oktober dit jaar) niet in het geding. Deze besluitvorming is nodig nu de uitbreiding van sportpark Noordweg niet doorgaat. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/buitensport.

Alle bonden, het NOC*NSF en de provinciale sportorganisaties hebben gepleit voor een noodfonds sport. Deze is inmiddels geopend. Hier vindt u meer informatie.

Heb je specifiek gerelateerde vragen over een bepaalde sport, zoals bijvoorbeeld de paardensport? Dan adviseren we je om de site te raadplegen van het NOC*NSF.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief