De meeste gestelde vragen over het Coronavirus voor sportclubs

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Buurtsportcoaches van Sportief Zeist krijgen diverse vragen vanuit sportaanbieders binnen omtrent het virus. De meest gestelde vragen zijn in de lijst hieronder door ons gebundeld en voorzien van een antwoord. Mocht jouw vraag er nog niet tussen staan, aarzel dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen.

Wat zijn de steunmaatregelen vanuit de Gemeente Zeist?
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel voor steunmaatregelen voor sport, cultuur en ondernemers aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gaat om een pakket van 995.000 euro. Kijk voor het laatste nieuws op www.zeist.nl/coronavirus.

Onder welke voorwaarde mag we weer georganiseerd buitensporten?
Voor het opstarten van sport-, scouting- en beweegactiviteiten in de buitenlucht heeft de gemeente Zeist een kort digitaal aanvraagformulier opgesteld die aanbieders moeten invullen en indienen bij de gemeente voor toestemming. Pas na akkoord van de gemeente op dit ingediende aanvraagformulier mag de aanbieder van start gaan met de training/activiteit, onder voorwaarde dat vanaf de start wordt gewerkt met een plan op basis van de landelijke protocollen en de RIVM maatregelen.

Verenigingen die gebruik maken van hun eigen buitensportaccommodatie hoeven in het aanvraagformulier niet (meer) in te vullen op welke momenten er precies trainingen zijn. Aanbieders die een training/activiteit willen organiseren in de openbare ruimte moeten wel tijden aangeven, dit om drukte op bepaalde locaties te voorkomen. Je kunt kiezen uit de voorgeselecteerde locaties, maar mocht de locatie van voorkeur er niet bij staan, dan kun je daarvoor een verzoek indienen. De ingediende locatie zal apart worden beoordeeld. Wil je op een bestaande buitensportaccommodatie een training/activiteit organiseren dan moet dit in overleg met de betreffende vereniging die regulier gebruik maakt van die accommodatie.

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Sporten met spelcontact (binnen/buiten)
voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Houd 1,5 meter afstand met sporters van 18 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport; trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar. Bron – Protocol verantwoord sporten.

Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan?
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygieneregels van het RIVM gevold te worden. Bron – Rijksoverheid

Mogen we gebruik maken van de kantine?
Sportkantines, inclusief bijbehorende terrassen mogen onder voorwaarden weer open. De richtlijnen vanuit Koninklijke Horeca Nederland moeten worden gevolgd. Daarnaast is het nodig om een aanvraag in te dienen bij de gemeente Zeist.

Tot wanneer blijven evenementen verboden?
Evenementen zijn toegestaan. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Ontvangen wij een financiële compensatie voor de financiële gevolgen van het virus?
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen.

Op 1 mei is bekend gemaakt dat het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport & Gemeenten.

Waar moet ik als vereniging allemaal mee rekening houden rondom de Corona crisis.
Het NOC*NSF heeft in kaart gebracht waar verenigingen allemaal aan moeten denken tijden de corona crisis. Download hier de checklist. Via het NOC*NSF.

Moeten wij als sportaanbieder onze trainers door blijven betalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Kan ik een binnensportaccommodatie huren?
Binnensporten op een eigen locatie is mogelijk mits de RIVM maatregelen, het NOC*NSF protocol, de lokale noodverordening en eventuele bondsprotocollen worden gevolgd. Binnensporten in gemeentelijke accommodaties is alleen mogelijk voor de vaste gebruikers van de zalen. De vaste gebruikers zijn hier per e-mail over geïnformeerd

Loopt de uitvoering van het masterplan buitensport door het coronavirus vertraging op?
Nee, het masterplan buitensportaccommodaties loopt vooralsnog géén vertraging op. Zo worden de kleedkamers bij DOSC binnenkort aanbesteed en wil de gemeente vóór het zomerreces het ontwerp bestemmingsplan voor het clubgebouw op Blikkenburg Oost (VV FZO en ZSC Patria) vaststellen. Ook streeft de gemeente naar overeenstemming over de
nieuwe indeling van de velden op Blikkenburg West. Vooralsnog komt ook de besluitvorming over de bijstelling van het masterplan (oktober dit jaar) niet in het geding. Deze besluitvorming is nodig nu de uitbreiding van sportpark Noordweg niet doorgaat. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/buitensport.


Alle bonden, het NOC*NSF en de provinciale sportorganisaties hebben gepleit voor een noodfonds sport. Deze is inmiddels geopend. Hier vindt u meer informatie.

Heb je specifiek gerelateerde vragen over een bepaalde sport, zoals bijvoorbeeld de paardensport? Dan adviseren we je om de site te raadplegen van het NOC*NSF.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief