De meeste gestelde vragen over het Coronavirus voor sportclubs

Sinds de vaststelling van besmettingen in Nederland, geeft het RIVM met regelmaat updates en adviezen. We raden iedereen aan deze adviezen goed in de gaten te houden en op te volgen, ook als het om wedstrijden of andere gerelateerde activiteiten gaat. Op de website van het RIVM vind je de laatste informatie. Buurtsportcoaches van Sportief Zeist krijgen diverse vragen vanuit sportaanbieders binnen omtrent het virus. De meest gestelde vragen zijn in de lijst hieronder door ons gebundeld en voorzien van een antwoord. Mocht jouw vraag er nog niet tussen staan, aarzel dan vooral niet om alsnog contact met ons op te nemen.

Wat zijn de steunmaatregelen vanuit de Gemeente Zeist?
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel voor steunmaatregelen voor sport, cultuur en ondernemers aan de gemeenteraad voorgelegd. Het gaat om een pakket van 995.000 euro. De raad moet hier nog een besluit over nemen. Wanneer de raad dat doet, is nu nog niet bekend. Na het raadsbesluit volgt informatie over waar u deze steun kunt aanvragen. Kijk voor het laatste nieuws op www.zeist.nl/coronavirus.

Wanneer mogen volwassen weer georganiseerd buitensporten?
Voor het opstarten van sport-, scouting- en beweegactiviteiten in de buitenlucht voor 18 jaar en ouder heeft de gemeente Zeist een kort digitaal aanvraagformulier opgesteld die aanbieders moeten invullen en indienen bij de gemeente voor toestemming. Pas na akkoord van de gemeente op dit ingediende aanvraagformulier mag de aanbieder van start gaan met de training/activiteit, onder voorwaarde dat vanaf de start wordt gewerkt met een plan op basis van de landelijke protocollen en de RIVM maatregelen.

Verenigingen die gebruik maken van hun eigen buitensportaccommodatie hoeven in het aanvraagformulier niet (meer) in te vullen op welke momenten er precies trainingen zijn. Aanbieders die een training/activiteit willen organiseren in de openbare ruimte moeten wel tijden aangeven, dit om drukte op bepaalde locaties te voorkomen. Je kunt kiezen uit de voorgeselecteerde locaties, maar mocht de locatie van voorkeur er niet bij staan, dan kun je daarvoor een verzoek indienen. De ingediende locatie zal apart worden beoordeeld. Wil je op een bestaande buitensportaccommodatie een training/activiteit organiseren dan moet dit in overleg met de betreffende vereniging die regulier gebruik maakt van die accommodatie.

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Hoe zit het met georganiseerd buitensporten voor kinderen en jongeren?
Voor het opstarten van sport-, scouting- en beweegactiviteiten in de buitenlucht voor 18 jaar en jonger heeft de gemeente Zeist een kort digitaal aanvraagformulier opgesteld die aanbieders moeten invullen en indienen bij de gemeente voor toestemming. Pas na akkoord van de gemeente op dit ingediende aanvraagformulier mag de aanbieder van start gaan met de training/activiteit, onder voorwaarde dat vanaf de start wordt gewerkt met een plan op basis van de landelijke protocollen en de RIVM maatregelen.

Verenigingen die gebruik maken van hun eigen buitensportaccommodatie hoeven in het aanvraagformulier niet (meer) in te vullen op welke momenten er precies trainingen zijn. Aanbieders die een training/activiteit willen organiseren in de openbare ruimte moeten wel tijden aangeven, dit om drukte op bepaalde locaties te voorkomen. Je kunt kiezen uit de voorgeselecteerde locaties, maar mocht de locatie van voorkeur er niet bij staan, dan kun je daarvoor een verzoek indienen. De ingediende locatie zal apart worden beoordeeld. Wil je op een bestaande buitensportaccommodatie een training/activiteit organiseren dan moet dit in overleg met de betreffende vereniging die regulier gebruik maakt van die accommodatie.

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Buiten sporten tot en met 18 jaar
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven overigens wel verboden.

Tot wanneer zijn de trainingen en wedstrijden afgelast?
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet toegestaan. Onderlinge (club)trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen; (Via NOC*NSF)

Mogen we gebruik maken van de kantine voor vergaderingen?
Alle binnen activiteiten zijn verboden. Ook zijn vergaderingen/bijeenkomsten in kantines, clubhuizen, kleedkamergebouwen en andere ruimten niet toegestaan. Via NOC*NSF.

Tot wanneer blijven evenementen verboden?
Het huidige verbod op evenementen met een vergunning- en meldplicht is verlengd tot 1 september 2020.

Mogen scouting activiteiten weer plaatsvinden?
Ja, scouting activiteiten zijn weer toegestaan onder voorwaarden. Het geldt voor bewegen, niet voor de andere scouting activiteiten zoals kampvuren bouwen. Ook scoutinggroepen moeten in de gemeente Zeist het digitale aanvraagformulier invullen en indienen bij de gemeente voor toestemming. Pas na akkoord van de gemeente op dit ingediende aanvraagformulier mag de aanbieder van start gaan met de training/activiteit, onder voorwaarde dat vanaf de start wordt gewerkt met een plan op basis van de landelijke protocollen en de RIVM maatregelen.

Wil je als scouting een training/activiteit organiseren in de openbare ruimte dan moeten wel de tijden worden aangeven, dit om drukte op bepaalde locaties te voorkomen. Je kunt kiezen uit de voorgeselecteerde locaties, maar mocht de locatie van voorkeur er niet bij staan, dan kun je daarvoor een verzoek indienen. De ingediende locatie zal apart worden beoordeeld. Meer vragen en antwoorden over scouting zijn terug te vinden op de website van Scouting Nederland.

Kan mijn personal training doorgaan?
Sport- en beweegactiviteiten in de buitenlucht zijn toegestaan mits op 1,5 meter afstand van elkaar. Via NOC*NSF.

Mag ik nog wel buiten sporten?
Voor niet-georganiseerd sporten en bewegen gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Via NOC*NSF.

Ontvangen wij een financiële compensatie voor de financiële gevolgen van het virus?
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen.

Op 1 mei is bekend gemaakt dat het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport & Gemeenten.

Moeten we als sportaanbieder de contributie blijven incasseren onder onze leden? Ook al wordt er niet gesport.
Ja, leden van verenigingen moeten hun contributie betalen. Zij hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Kijk ook uit met onverplicht contributie kwijt te schelden, dit kan in strijd met de statuten zijn.

Toelichting: 
De wet bepaalt dat contributie voor het hele jaar verschuldigd is. De statuten kunnen hiervan afwijken (via een reglement is niet voldoende!). Verenigingen kunnen dan bijvoorbeeld een ‘noodfonds’ in richten voor leden die hun contributieverplichtingen niet na kunnen komen. Zo kan de club wel solidair zijn met mensen die nu hard getroffen worden. Staat er niets in de statuten overleg dan met een jurist een en ander is ook afhankelijk van de financiële positie van de vereniging.

Tip: kijk in de statuten van de vereniging naar de bepalingen over contributie. Neem bij twijfel contact op met een jurist.
Bekijk hier de Q&A voor juridische vragen.

Waar moet ik als vereniging allemaal mee rekening houden rondom de Corona crisis.
Het NOC*NSF heeft in kaart gebracht waar verenigingen allemaal aan moeten denken tijden de corona crisis. Download hier de checklist. Via het NOC*NSF.

Moeten wij als sportaanbieder onze trainers door blijven betalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport.

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Wij huren een binnensportaccommodatie – moeten we deze annuleren?
Alle binnensportaccommodaties zijn tot nadere orde geannuleerd. Je hoeft dit als club niet meer zelf door te geven. Er worden voor deze periode geen kosten doorberekend aan sportaanbieders die hier gebruik van maken. Via Zeist.nl.

Wij maken gebruik van een buitensportaccommodatie – wat moeten we hiermee?
Een aanpassing hierin is technisch en financieel een iets andere uitdaging. Momenteel wordt er door de gemeente naar een passende oplossing gezocht. Op 1 mei is bekend gemaakt dat het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen voor huurkosten.

Meer informatie is te vinden via de site van Vereniging Sport & Gemeenten.

Wij maken gebruik van het zwembad van Zwembad Dijnselburg – moeten we deze annuleren?
Vanaf 16 maart 2020 is zwembad Dijnselburg tot nader orde gesloten. Vanaf deze datum ontvang je geen facturen meer, totdat de maatregelen niet meer van kracht zijn en je weer gebruik kunt maken van de accommodatie.

Loopt de uitvoering van het masterplan buitensport door het coronavirus vertraging op?
Nee, het masterplan buitensportaccommodaties loopt vooralsnog géén vertraging op. Zo worden de kleedkamers bij DOSC binnenkort aanbesteed en wil de gemeente vóór het zomerreces het ontwerp bestemmingsplan voor het clubgebouw op Blikkenburg Oost (VV FZO en ZSC Patria) vaststellen. Ook streeft de gemeente naar overeenstemming over de
nieuwe indeling van de velden op Blikkenburg West. Vooralsnog komt ook de besluitvorming over de bijstelling van het masterplan (oktober dit jaar) niet in het geding. Deze besluitvorming is nodig nu de uitbreiding van sportpark Noordweg niet doorgaat. Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/buitensport.


Alle bonden, het NOC*NSF en de provinciale sportorganisaties hebben gepleit voor een noodfonds sport. Deze is inmiddels geopend. Hier vindt u meer informatie.

Heb je specifiek gerelateerde vragen over een bepaalde sport, zoals bijvoorbeeld de paardensport? Dan adviseren we je om de site te raadplegen van het NOC*NSF.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief