Plannen voor sportparken Noordweg en Dijnselburg naar raad

Elke week sporten duizenden mensen op de buitensportaccommodaties in de gemeente Zeist. “Wij willen dat iedereen veilig en goed kan sporten. Zowel om te presteren, als voor de ontspanning. En dat op de mooiste velden van de regio”, zegt Sander Jansen, wethouder sport. De gemeente werkt samen met de sportverenigingen aan het verbeteren van de accommodaties. Zo worden er nieuwe velden aangelegd, kleedkamers en kantines vervangen en worden de velden beter verlicht. Er wordt ingezet op meer samenwerking en een enkele vereniging verhuist. Dit alles valt onder de paraplu van het masterplan buitensportaccommodaties. Eind 2019 is besloten dat een uitbreiding van sportpark Noordweg naar de andere kant van het Sportlaantje niet haalbaar is. Binnen het bestaande budget van het masterplan is daarna voor sportparken Noordweg en Dijnselburg een andere oplossing ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plannen voor de sportparken. De gemeenteraad neemt op 10 november een besluit over dit onderdeel van het masterplan buitensportaccommodaties.

Sportpark Noordweg

Het sportpark kent diverse knelpunten die nu met een herinrichting binnen de grenzen van het sportpark worden opgelost. Het plan is om de velden iets te verschuiven en te renoveren. Ook het clubgebouw wordt aangepakt en meteen verduurzaamd. De groenstructuren, het parkeren en de routing naar de velden wordt verbeterd en er komt een nieuw sport- en beweegplein waar ook de buurt gebruik van kan maken.

Sportpark Dijnselburg

Voetbalvereniging SV Zeist is al op sportpark Dijnselburg gehuisvest. Honk- en softbalvereniging HSV Phoenix komt mogelijk ook naar deze locatie. Voor deze verhuizing is een andere inrichting nodig en hiervoor is een ontwerp gemaakt. Het sportpark krijgt een open karakter en blijft het toegankelijk voor de buurt. Het ontwerp wordt gerealiseerd binnen de contouren van de bestaande bestemming sport en recreatie.

Kijk voor meer informatie op www.zeist.nl/buitensport

Schrijf je in voor de nieuwsbrief